Zoeken

1 Uitgangspunten sociaal democratie

Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaaldemocratie.

Lees verder

2 Zeker zijn van …….

Zekerheid is zeker zijn van erbij te horen, van prettig wonen enz. Zekerheid geeft een goed gevoel

Lees verder

3 Meedoen in de samenleving

Een bestaan dat gericht is op participatie in de samenleving met ondersteuning voor wie dat nodig heeft om mee te kunnen doen.

Lees verder

4 Een fatsoenlijk bestaan

Voor de PvdA staat het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal.

Lees verder

5 Prettig wonen

Iedere Nederlander zou prettig moeten wonen.

Lees verder

6 Veilig leven

Voor de PvdA is het belangrijk dat mensen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen, dat mensen in een veilige omgeving kunnen leven.

Lees verder

7 Gelukkig leven

In een gemeente waarin we samenleven en samenwerken, een gemeente waarin respect en een fatsoenlijk bestaan de norm zijn, waar mensen tot hun recht komen en zich kunnen ontwikkelen en een gelukkig leven kunnen opbouwen.

Lees verder