7 Gelukkig leven

In een gemeente waarin we samenleven en samenwerken, een gemeente waarin respect en een fatsoenlijk bestaan de norm zijn, waar mensen tot hun recht komen en zich kunnen ontwikkelen en een gelukkig leven kunnen opbouwen.

Samenleven en samenwerken zorgen ervoor dat mensen zich beter voelen. Als dit gebeurd vanuit een ervaren respect en met een fatsoenlijk bestaan komen mensen meer tot hun recht. Verder is er de voorwaarde dat je een prettige woning hebt in een goede woonomgeving. Tevens spelen de diverse sociale contacten mee.

Zijn al deze voorwaarden aanwezig dan komen mensen meer tot hun recht en ervaren ze dat ze meerdere mate een gelukkig leven hebben.