2 Zeker zijn van …….

Zekerheid is zeker zijn van erbij te horen, van prettig wonen enz. Zekerheid geeft een goed gevoel

Zekerheid krijgt men door:

 • Zeker van meedoen; Iedereen moet mee kunnen doen: sporten, muziek maken. Met dank aan inzet van geld de gemeente en vrijwilligers wordt iedereen gelukkiger.
 • Zeker van prettig wonen; Jij wil toch ook wonen in een leuk dorp? In een woning die past bij jouw leven? Stem PvdA voor bouwen naar behoefte!
 • Zeker van samen leven; De gemeente ondersteunt lokale acties. Lokale activiteiten verbinden ons.
 • Zeker van een luisterend oor; De gemeente moet toegankelijk zijn. Iedereen moet het wijkteam kunnen bereiken en daar iemand vinden die luistert.
 • Zeker van ons landschap; We zijn rijk met de openheid, de ruimte, de variatie, de authentieke bebouwing. We willen daar zorgvuldig mee omgaan.
 • Zeker zijn dat ieder kind mee kan doen. Geen schoolreisje, geen sport of muziekles of je verjaardag niet kunnen vieren. Ruim één op de negen kinderen groeit op in armoede. Dat betekent dat deze kinderen niet mee kunnen doen, ze hun talenten niet kunnen ontplooien en ze niet het maximale van hun leven kunnen maken.
 • Zeker zijn van een veilige speelomgeving. Iedereen moet zeker kunnen zijn van een veilige omgeving. Je moet niet de neiging hebben je kind op te tillen als je een hond ziet naderen. Noch moet je hoeven twijfelen als er een aangelijnde hond voor de supermarktingang zit. Maar ook moeten er veilige speel gelegenheden zijn.
 • Zeker zijn van een eerlijke sollicitatie. Het mag niet uitmaken wat je afkomst, leeftijd of geslacht is. Je moet zeker kunnen zijn van een eerlijke sollicitatie. Als je je best doet en je wil vooruit komen in het leven verdien je een eerlijke kans op een baan, ongeacht waar je woont, hoe je heet of wat je sekse is.
 • Zeker zijn van goede huurwoningen. Staan bij jou in de buurt panden leeg of worden er sociale huurwoningen verkocht? Bestel de sticker! Want verdwijnt er een sociale huurwoning? Dan moet er weer één terugkomen. Zo blijft iedereen zeker van een goede huurwoning.
 • Zeker zijn van voldoende leraren voor de klas. De PvdA kiest voor mensen en niet voor multinationals. Daarom wil de PvdA 1,4 miljard euro uittrekken voor minder werkdruk en betere lerarensalarissen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
 • Zeker zijn van goede zorg, dicht in de buurt en ook thuis. Dat is wat de PvdA wil, voor iedereen. We zijn dan ook ontzettend blij dat het gelukt is de bezuiniging op wijkverpleegkundige tegen te houden. Maar niet het einde van onze strijd.
 • Zeker zijn van een gelijke behandeling. Het eerste artikel van Nederlandse grondwet zegt:“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”