5 Prettig wonen

Iedere Nederlander zou prettig moeten wonen.

Prettig woon je:

  • In een prettige woning. Deze woonwens is voor iedereen anders.
  • Tegen betaalbare kosten. Dit is voor iedereen anders, maar is wel afhankelijk van de inkomsten.
  • In een prettige woonomgeving. De een woont het liefst in een buurt, de ander meer buiten een buurt. Dit is afhankelijk van de persoonlijke wensen.
  • Er zijn diverse leegstaande panden in Hollands Kroon. Wij vinden dat Hollands Kroon een plan moet maken deze leegstaande panden te gaan hergebruiken. Is hergebruik niet mogelijk, dan zou het pand moeten wordt afgebroken. De grond zou dan moeten worden gebruikt voor sociale woningbouw, of voor vrije verhuur in de goedkopere prijsklasse. Bij particulier bezit zou de gemeente met de eigenaar in overleg moeten gaan. De mogelijkheid van onteigening zou dan reëel zijn.

Daarom is het belangrijk dat er een gevarieerd woning aanbod is. Als is dit niet de verantwoordelijkheid van de gemeente kan de gemeente wel een beleid ontwikkelen die dit gevarieerde aanbod stimuleert.

Bekijk een filmpje hierover