Brieven aan de raadsfractie en/of de afdeling van de PvdA worden hier gepubliceerd

De raadsfractie en de afdeling ontvangen regelmatig brieven. Brieven van zeer persoonlijke aard publiceren we uiteraard niet. Er zijn ook brieven van algemene strekking en deze worden – zonder namen en als u geen bezwaar heeft – samen met het antwoord wel gepubliceerd. Na verloop van tijd worden deze verwijderd; ze zijn dan nog wel te vinden onder de menukeuze Nieuws.

Brieven voor de PvdA Hollands Kroon u kunt deze sturen aan:

De afdeling Hollands Kroon
e-mail:  [email protected]

De fractie van de PvdA Hollands Kroon
Sylvia Buczynski
e-mail: [email protected]