Over ons

Over ons

Ons bestuur bestaat uit:

  • Paul Medema voorzitter
  • Aletta Isbrucker secretaris
  • Bertus Spaansen penningmeester
  • Rutger Jan Bredewold campagnecoördinator
  • Ruud de Vroome websitebeheer, pr, media, communicatie
  • Saskia Deneman websiteredactie, pr, media, communicatie
  • Johan Veul algemeen bestuurslid

 

Onze fractie bestaat uit:

  • Sylvia Buczynski fractievoorzitter
  • Elbert Volkers

 

De PvdA is een partij die zich inzet voor alle inwoners ongeacht geslacht, geaardheid, geloof en leef- tijd. De PvdA vindt het belangrijk dat mensen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen.

In een gemeente waarin we samenleven en samenwerken in een veilige omgeving. Een gemeente waarin respect en een fatsoenlijk bestaan de norm zijn, waar mensen tot hun recht komen en zich zelf kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Wij respecteren de eigen identiteit van mensen. Iedereen telt, jonge, oude en nieuwe Nederlanders. Wij geloven in de kracht van mensen.

In het visiedocument lichten we onze ideeën toe aan de hand van de beginselen van onze partij.

Dit document is geen handboek met oplossingen, maar laat zien welke hoofdlijnen en richtingen we in bepaalde gevallen kiezen. We handelen in de geest van de beginselen van onze partij en dat is het kader waar de bestuurders van de PvdA zich op baseren bij belangrijke beslissingen in de gemeente Hollands Kroon.