1 Uitgangspunten sociaal democratie

Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaaldemocratie.

De waarden van de sociaal democratie zijn:

 • Vrijheid
  • Vrijheid van meningsuiting (een verbod op cencuur).
  • Vrijheid van vereniging.
  • Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.
  • enz.
 • Democratie
  • Iedereen heeft het recht te stemmen op wie hij/zij wil.
  • Iedere Nederlander heeft van zijn/haar 18 jaar te stemmen dan wel gekozen te worden.
 • Rechtvaardigheid
  • de bij wet en verordening vastgestelde regels gelden voor iedereen.
  • Het gelijkheidsprincipe geld voor iedereen er worden geen uitzonderingen gemaakt.
  • De rechtspraak in Nederland is onafhankelijk.
 • Toeganhelijkheid
  • Bij V.N. verdrag moet elk openbaar gebouw enz. voor iedereen toegankelijk zijn.
  • Elke bewoner moet toegang hebben toe de publieke voorzieningen.
  • De overheid moet toegankelijk zijn en blijven voor iedereen. Dat betekent dat Hollands Kroon niet alleen digitaal maar ook rechtstreeks toegankelijk is.
 • Solidariteit
  • Is voor de sociaal democraten een belangrijk goed.
  • Is het bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen.

Dit zijn algemene regels maar heel goed te vertalen naar gemeentelijk beleid.