6 Veilig leven

Voor de PvdA is het belangrijk dat mensen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen, dat mensen in een veilige omgeving kunnen leven.

Je niet veilig voelen wil niet zeggen dat het niet veilig is. Door een goede buurt preventie en overleg met de politie, kan hier al veel aangedaan worden. Maar de veiligheid heeft ook met verkeersveiligheid te maken. Tevens kan een goede staat van onderhoud van wegen, paden en trottoirs de veiligheid ook verhogen.