Campagnecoördinator

Rutger-Jan Bredewold

Ik ben sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw actief voor de PvdA. Ik ben trots op de Nederlandse samenleving. Onze sociaal democratische voorgangers hebben ervoor gezorgd dat we prima onderwijs bieden voor iedereen en dat we een redelijk vangnet hebben voor wie niet kan of wie pech heeft. Alles is voor verbetering vatbaar en alles kan nog beter. Na de jaren van economische crisis blijkt de erosie van ons sociaal systeem groter dan gedacht.

De solidariteit is een stuk minder en velen vinden de democratie maar lastig. Verschillende bevolkingsgroepen staan gespannen tegenover elkaar. Dat maakt onze open samenleving kwetsbaar. Wat in jaren is opgebouwd kan in rap tempo afgebroken worden.

Daarom ben en blijf ik actief binnen de Partij van de Arbeid. Omdat ik vind dat de sociaal democratie het beste te bieden heeft voor onze samenleving.