Visie 18~22

Visiedocument PvdA Hollands Kroon 2018-2022

~Voor een samenleving waar vrijheid en solidariteit elkaar de hand reiken~

 

 

 

Samen komen we verder!

Dit is het visiedocument van PvdA afdeling Hollands Kroon. Dit is het visiedocument van PvdA afdeling Hollands Kroon. De onderlegger voor beleid in de toekomst en de reactie op veranderingen in de samenleving die om een politieke keuze vragen van de PvdA. Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaaldemocratie. Voor de PvdA staat het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat gericht is op participatie in de samenleving met ondersteuning voor wie dat
nodig heeft om mee te kunnen doen. Een samenleving waar vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid elkaar de hand reiken.

De PvdA zet zich in voor alle inwoners ongeacht geslacht, geaardheid, levensovertuiging of leeftijd. Voor de PvdA is het belangrijk dat mensen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen, dat mensen in een veilige omgeving kunnen leven. In een gemeente waarin we samenleven en samenwerken, een gemeente waarin respect en een fatsoenlijk bestaan de norm zijn, waar mensen tot hun recht komen, zich kunnen ontwikkelen en een gelukkig leven kunnen opbouwen.