Openbare fractievergadering van 17 april 2019

Door Sylvia Buczynski op 16 april 2019

 

© BreBuc / PvdA HK

Ik wil iedere belangstellende van harte uitnodigen voor onze openbare fractievergadering van 17 april. Wanneer u het gebouw niet in kunt wilt u dan even bellen naar mijn telefoonnummer 06 51 37 01 26. Dan komt er iemand zo spoedig mogelijk u ophalen.

 

 

 

 

 

Agenda fractievergadering 17 April – 20.00 uur, MFA De Ontmoeting (Robbenoordbos)

 1. Opening/mededelingen (Rian van Dam bezoekt fractievergadering 5 juni)
 2. Ingekomen post/stukken: Notulen overleg 18 maart 2019
 3. Actuele zaken
 4. Presidium 9 april *
 5. Raadsvergadering donderdag 25 april 2019
 6. Politieke agenda/uitnodigingen/beeldvormende/informatieve vergaderingen
 7. Mededelingen van het bestuur
 8. Rondvraag/wvttk
 9. Sluiting

 Raadsvergadering donderdag 25 april, 20.00 uur (NB: als stemapparatuur op 25 april gereed is om 19.30 uur aanwezig in raadszaal i.v.m. test)

 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Vaststellen agenda
 4. Eerste bestuursrapportage Hollands Kroon
 5. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Hollands Kroon
 6. Verzoek herziening bestemmingsplan Schelphorst 58 te Wieringerwerf
 7. Vaststellen agenda
 8. Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 9. Vaststellen lijst ingekomen stukken
 10. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 maart 2019
 11. Aanwijzen Functionaris Gegevensbescherming
 12. Verbeteren toegankelijkheid bushaltes voor mindervaliden
 13. Coördinatiebesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning Slikkerdijk 6 Wieringerwaard
 14. Naamswijziging Regionale uitvoeringsdienst
 15. Eerste bestuursrapportage Hollands Kroon, 2019
 16. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Hollands Kroon
 17. Verzoek herziening bestemmingsplan Schelphorst 58 te Wieringerwerf
 18. Sluiting.

 

 

 

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski