Openbare fractievergadering 5 juni 2019

Door Sylvia Buczynski op 3 juni 2019

© BreBuc / PvdA HK

Hierbij de agenda van de openbare fractievergadering van 5 juni. Door omstandigheden is deze wat laat – excuses hiervoor. Er was wat geschuif met data van de verschillende raadsvergaderingen en beeldvormende vergaderingen.
Juni staat in het teken van jaarrekening en kadernota. Een vol programma, want tussendoor spelen ook zaken als ‘gebiedsplan Wieringermeer’ en ‘Huisvesting tijdelijke werknemers’ (bijgevoegd een uitspraak rechter N-H. betreffende Moerbeek).

 

 

Agenda fractievergadering 5 juni – 20.00 uur, MFA De Ontmoeting (Robbenoordbos)

 1. Opening/mededelingen (Rian van Dam bezoekt fractievergadering 5 juni?)
 2. Insprekers: geen
 3. Ingekomen post/stukken:
 4. Presidium – geen (6 juni)
 5. Actuele zaken
 6. Raadsvergadering donderdag 13juni en20 juni 2019
 7. Politieke agenda/uitnodigingen/beeldvormende/informatieve vergaderingen
 8. Mededelingen van het bestuur
 9. Rondvraag/wvttk
 10. Sluiting

 Raadsvergadering donderdag 20 mei, 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Vaststellen agenda
 4. Meerjarenprognose grondexploitatie 2019
 5. Jaarrekening 2018 Hollands Kroon
 6. Nota reserves en voorzieningen gemeente Hollands Kroon 2019
 7. Vaststellen agenda
 8. Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 9. Vaststellen lijst ingekomen stukken
 10. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 23 mei 2019
 11. Meerjarenprognose grondexploitatie 2019
 12. Jaarrekening 2018 Hollands Kroon
 13. Nota reserves en voorzieningen gemeente Hollands Kroon 2019
 14. Sluiting

 Raadsvergadering dinsdag 25 juni, 20.00 uur

 Oordeelvormend & Besluitvormend

Gebiedsplan Wieringermeer (Sylvia)

 Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski