Euro’s schuiven bij het Hoogheemraadschap

Door Elbert Volkers op 20 juni 2019

Piet Oudega heeft het onderstaande stuk geschreven. Ik vond dat het op onze website moest.

 

 

 

 

 

 

Het HHNK schuift met geld waardoor oude tegenstellingen nieuw leven wordt ingeblazen.

Het algemeen bestuur van HHNK heeft op 12 juni 2019 een stukje van de belastingen verschoven van de boeren naar de eigenaren van woningen en bedrijven. Verzet van onze fractie mocht niet baten. Hoe zit dat en wat betekent het?

Elk jaar stelt het waterschap zijn begroting vast en die wordt nagenoeg geheel betaald uit belastinggeld van de burgers en bedrijven in het gebied. Om dat zo eerlijk mogelijk te verdelen, afhankelijk van het belang dat ieder bij de inspanningen van het waterschap heeft, is een ingewikkeld systeem van drie belastingen opgetuigd.

Een daarvan is gekoppeld aan de waarde van het onroerend goed. Omdat die waarde kan fluctueren wordt elke vijf jaar opnieuw berekend welk deel van die belasting moet worden betaald door burgers en bedrijven en welk deel door de eigenaren van onbebouwde grond, lees vooral: de boeren. In 2018 is deze actualisering uitgevoerd. En in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juni 2019 opnieuw.

Hè? Daar zit toch geen vijf jaar tussen? Nee, inderdaad. En daarom vond onze fractie het – samen met de Algemene Waterschaps Partij, 50 plus en de fractie Bedrijven – helemaal verkeerd om dit te doen. Helaas dacht de meerderheid er anders over en werd het voorstel toch aangenomen. Wat zat daar achter?

Bij de actualisering in 2018 hadden de verdedigers van de boeren gehoopt dat deze in hun voordeel zou uitpakken, omdat de waarde van het onroerend goed sneller zou zijn gestegen dan dat van het onbebouwde gebied. Helaas voor hen pakte dat niet zo uit, omdat niet alleen huizen snel duurder werden, maar ook de agrarische grond. Maar toen duidelijk werd dat afgelopen jaar de huizenprijzen wel sneller stegen dan die van de agrarische grond sloegen zij hun slag. Er was een technische reden om een besluit te nemen over een ander onderdeel van deze belasting en dit prikte men er meteen even in. En zo verschoof een stukje van de lasten van de boer naar de eigenaar van onroerend goed. Het voordeel was voor de boeren, het nadeel voor de eigenaren van woningen en bedrijven.

Heel opportunistisch natuurlijk. Gelukkig zijn de effecten in euro’s niet groot, maar het laat zien waar de belangen zitten. De aloude tegenstelling stad-land bestaat nog volop in het waterschap.

Piet Oudega

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers