Raadslid

Elbert Volkers

Sociaal domein / Cultuur / Accomodatiebeleid/Sunsidiebeleid

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen.

Mijn kernwaarden zijn:

  • Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers
  • Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt
  • Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van anderen en voor tegengeluiden
  • Verantwoording: periodiek bestuurlijke verantwoordelijkheid afleggen over de keuze die ik maak
  • Respect: Ik heb respect voor verschillende levensbeschouwingen, levensstijlen en culturen
  • Dienstbaar: Ik ben dienstbaar aan het algemeen belang
  • Sober: Ga verantwoord om met de aan mij vertrouwde publieke middelen
  • Aanspreekbaar: Ben aanspreekbaar en neem de tijd voor mensen die mij persoonlijk benaderen voor zaken waar zij mee zitten
  • Natuur en Cultuur: Oog voor de natuur en cultuur en de historie van onze omgeving

Onze Partij van de Arbeid heeft een lange traditie in solidariteit. Ik vind dat mensen primair verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, maar we maken ook deel uit van de gemeenschap, en moeten zorgen voor wie daar echt niet toe in staat is.

Mijn competenties zijn motiveren en inspireren en veel energie steken in onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de omgeving en voor elkaar.

Daardoor kan ik mijn passie, het motiveren van mensen om betrokken te blijven bij onze samenleving en verbindingen leggen tussen organisaties en mensen, goed combineren met ook mijn passie voor mijn gezin en zeilen.

Wat ik wil is goede gemeentelijke sturing en uitvoering om kwaliteit van leven op niveau te houden . Daar wil ik de komende jaren keihard aan werken