Verkiezingen 20 maart 2019

Door Ruud de Vroome op 5 augustus 2018

Politiek gezien zitten we nu in het zomerreces. We houden geen zomerrust. We houden als het erg warm is wel eens een siësta zoals mijn Tommy hierboven.

Schijnbaar gebeurt er niets, maar niets is minder waar. Achter de schermen is men bezig met het warm lopen voor de provinciale staten verkiezingen en de verkiezingen voor de waterschappen.

 

Provinciale Staten en Waterschap verkiezingen op 20 maart 2019.

Heel veel mensen onderschatten deze verkiezingen, maar de provincie en het waterschap zijn heel belangrijk.

Provincie voert landelijk en eigen beleid uit

Over veel zaken mag de provincie zelfstandig beslissen. Bijvoorbeeld waar ze wegen aanleggen. Daarnaast voert de provincie ook een aantal landelijke wetten uit. Zo is elke provincie verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe natuur.

Taken provincie

De provincie:

 • bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening;
 • bepaalt waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Daarvoor maakt de provincie zogeheten structuurplannen. Gemeenten houden hier rekening mee bij het maken van hun bestemmingsplannen;
 • is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer’;
 • is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen;
 • zorgt voor schoon zwemwater en veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Dit staat in de nationale milieuwetgeving;
 • realiseert nieuwe natuur en behoudt huidige natuur;
 • houdt toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water. Daarnaast gaat de provincie verontreiniging tegen, bijvoorbeeld door bodemsanering;
 • zorgt dat op elke plek in de provincie binnen 15 minuten een ambulance ter plaatse kan zijn;
 • houdt toezicht op de waterschappen;
 • houdt toezicht op de gemeenten. De gemeenten laten elk jaar hun begroting en jaarrekening goedkeuren door het college van Gedeputeerde Staten.

De leden van de provinciale staten kiezen ook de leden van de eerste kamer.

Hierbij kan de provincie op nieuw beleid maken op het gebied waar de taken liggen van de provincie. De politieke partijen maken daarvoor een verkiezingsprogramma, waarin ze schrijven wat hun partij graag wil dat er in de provincie gebeurd. Op dit moment wordt het programma van de PvdA geschreven. Tevens is men bezig te kijken wie er op de kandidatenlijst moet staan voor de verkiezingen van de provinciale staten.

Op dezelfde datum worden ook waterschapsverkiezingen gehouden.

Taken van een waterschap

Genoeg en schoon water. En bescherming tegen te veel water. Daar houdt een waterschap zich mee bezig. Om dat te kunnen doen, betaalt u belastingen aan het waterschap.

Wat doet een waterschap?

De taken van een waterschap zijn:

 • waterstand regelen met bijvoorbeeld gemalen en sluizen;
 • afvalwater zuiveren;
 • dijken beheren;
 • natuurbeheer in en aan het water;
 • kwaliteit zwemwater controleren.

Sommige waterschappen hebben ook vaarwegen en landwegen in hun beheer. Op de website van uw eigen waterschap leest u wat het waterschap precies doet.

Inkomen van waterschappen

Waterschappen heffen belastingen om hun taken te kunnen uitvoeren. Het gaat om de

 • watersysteemheffing;
 • zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing;
 • soms een wegenheffing.

Ook voor deze verkiezingen moet een programma worden gemaakt. Er worden kandidaten gezocht om in het bestuur te komen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Ruud de Vroome

Ruud de Vroome

Politiek en sociaal democratie is wat me met de paplepel is in gegoten. Dat heeft er toe geleid dat ik op 18 jarige leeftijd lid werd van de PvdA. In mijn jonge jaren was ik politiek actief. Dat is door werk en daarbij behorende verhuizingen een beetje in het slop geraakt. In die periode bleef

Meer over Ruud de Vroome