Openbare fractievergadering

Door Sylvia Buczynski op 4 juni 2018

Bij deze nodig ik jullie uit voor onze openbare fractievergadering op woensdag 6 juni.

 

 

 

 

 

 

 

Agenda fractievergadering 6 juni 2018 – 20.00 uur, MFA De Ontmoeting, AP

 1. Opening/mededelingen
 2. Insprekers: geen
 3. Ingekomen post/stukken
 4. Actuele zaken
 5. Presidium
 6. Raadsvergadering 14 juni.
 7. Politieke agenda/uitnodigingen/beeldvormende/informatieve vergaderingen
 8. Behandeling kadernota en begroting (na zomerreces)
 9. Bestuurlijke vernieuwing/beeldvormende vergaderingen (vorm)
 10. Vragen over statushouders en inburgering
 11. Profiel nieuwe burgemeester
 12. Mededelingen van het bestuur
 13. Rondvraag/wvttk
 14. Sluiting
Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski