23 mei de Europese Verkiezingen

Door Ruud de Vroome op 1 december 2018

Waarom stemmen voor het Europese Parlement.

Via je stem heb je invloed op de politieke verdeling binnen het Europese Parlement. Natuurlijk ondersteunen  wij als PvdA de sociaal democratische fractie binnen het parlement. Frans Timmermans is de lijsttrekker voor de sociaal democraten (voor Nederland is dat de PvdA).

Het Europees Parlement is samen met de Raad van de Europese Unie de wetgevende macht van de EU. Dit betekent dat  het Europese Parlement Europese wetten, richtlijnen, verordeningen en besluiten kan aannemen of wijzigen.

In 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. In dit Verdrag is de beslissingsbevoegdheid van het Parlement flink uitgebreid. Hierdoor kan het parlement  de meeste Europese wetten kan goedkeuring.

Europese begroting

Sinds de jaren zeventig beslist het Parlement samen met de Raad over de zesjarige Europese begroting. Begrotingsvoorstellen maken is voorbehouden aan de Commissie.

Klik hier voor meer informatie van het Europese parlement

Klik hier voor de voorgestelde kandidatenlijst voor de Europese Verkiezingen

Ruud de Vroome

Ruud de Vroome

Politiek en sociaal democratie is wat me met de paplepel is in gegoten. Dat heeft er toe geleid dat ik op 18 jarige leeftijd lid werd van de PvdA. In mijn jonge jaren was ik politiek actief. Dat is door werk en daarbij behorende verhuizingen een beetje in het slop geraakt. In die periode bleef

Meer over Ruud de Vroome