20 april 2016, om 22:00, De Ontmoeting Anna Paulowna | De Ontmoeting Anna Paulowna

Openbare fractievergadering 20 april 2016

Inwoners die met de fractie willen spreken of een kwestie willen voorleggen zijn van harte welkom. Daarnaast bespreekt de fractie natuurlijk de komende raadsvergadering. Belangrijkste agendapunt is het besluit om de opgestelde ontwerp omgevingsvisie vrij te geven voor de inspraak. Belanghebbenden kunnen gedurende de ter visie legging van de Omgevingsvisie hun zienswijze kenbaar maken, dat hoeft dus nog niet voorafgaande aan de komende raadsvergadering. Eind dit jaar wordt de Omgevingsvisie definitief door de gemeenteraad vastgesteld.

Verder op de raadsagenda de mogelijkheid een zienswijze te geven op het college standpunt over de risicobeheersing zouttoename bij het havengebonden bedrijventerrein.

Agenda fractievergadering 20 april 2016

  1. Opening/mededelinge
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 28 april.
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting