23 mei 2013, De Ontmoeting Anna Paulowna | De Ontmoeting Anna Paulowna

Raadsvergadering

Vergadering Gemeenteraad 23-05-2013

 

Plaats: MFA De Ontmoeting, Anna Paulowna

Tijd:    20:00

Voorzitter:      Dhr. J.R.A. Nawijn

 

1                     Opening

2                     Mededelingen voorzitter

3                     Vaststellen agenda

4                     Inspreken burgers

5                     Aanvullende investeringsbijdrage Stichting Sportcentrum Wieringen

6                     Beheersverordening Kolhorn, Barsingerhorn, Haringhuizen

7                     Beheersverordening Kruiswijk I en II

8                     Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

9                     Opheffen Milieudienst Kop van Noord-Holland

10                   Initiatiefvoorstel Progressief Wieringermeer intrekken delegatiebesluit

11                   Zienswijze projectopdracht burgerparticipatie

12                   Vaststellen agenda

13                   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

14                   Vaststellen lijst ingekomen stukken

15                   Besluitenlijst raad 25-04-13

16                   Verslag rondetafelgesprek 7-03-13

17                   Verslag rondetafelgesprek 4-04-13

18                   Scenario’s welstandsbeleid

19                   Besluitvorming onderwerpen uit oordeelvormend gedeelte

20                   Sluiting

Link naar de volledige agenda raadsvergadering:

http://www.hollandskroon.nl/bestuur-organisatie/vergaderschema_3333/item/vergadering-gemeenteraad_233.html.