22 maart 2017, om 22:00, Veerburg, Anna Paulowna | Veerburg, Anna Paulowna

Openbare fractievergaderingen 22 maart 2017

Agenda fractievergadering 22 maart 2017, 20.00 uur, Veerburg Anna Paulowna

 1. Opening/mededelingen
 2. Inspreken
  1. Breedband HK, Alexander Opdeweegh
 3. Ingekomen post/stukken
 4. Raadsvergadering 28 maart
 5. Politieke agenda/uitnodigingen
 6. Actuele zaken
  1. Presidium
  2. Voorbereiding vragen Sociaal Domein, ketenpartners Incluzio
  3. Vernieuwing democratie/bestuur
 7. Mededelingen van het bestuur
 8. Rondvraag/wvttk
 9. Sluiting

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 28 maart 2017