20 november 2014, om 22:00, de ontmoeting Anna Paulowna | de ontmoeting Anna Paulowna

Openbare fractievergadering op 20 november 2014

In tegenspraak eerder is gepubliceerd zal de openbare fractievergadering worden gehouden op donderdag 20 november worden gehouden in plaats van 19 november.

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 27 november.
  5. politieke agenda/uitnodigingen
  6. actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. rondvraag/wvttk
  9. sluiting