11 december 2013, de ontmoeting Anna Paulowna | de ontmoeting Anna Paulowna

openbare fractievergadering

 

 

 1. Opening/mededelingen
 2. Inspreken
  1. De heer J.G.M. Huiskens van de NHMF over locatie motorsport
 3. ingekomen post/stukken
  1. notulen overleg 23 oktober en 20 november
 4. Raadsvergadering 12 december (Uitvoeringsdocument 3 transities Sociaal Domein) en19 december.
 5. politieke agenda/uitnodigingen
  1. zie bijlage agenda 14 november
 6. actuele zaken
  1. Presidium en coalitie overleg
 7. van de wethouder
 8. van het bestuur
 9. rondvraag/wvttk
 10. sluiting

 

Klik hier voor de agenda van de raadsvergadering van 12 november 2013

Klik hier voor de agenda van de raadsvergadering van 19 november 2013