12 juni 2013, De ontmoeting zaal 2 Anna Paulowna | De ontmoeting zaal 2 Anna Paulowna

Openbare fractievergadering

Voorbespreking van de raadsvergadering van 13 juni 2013. Er wordt onder andere gesproken over de kadernota.

 

Agenda raadsvergadering