18 mei 2016, om 22:00, wordt nader bekent gemaakt i.v.m. verbouwing de Ontmoeting | wordt nader bekent gemaakt i.v.m. verbouwing de Ontmoeting

Openbare fractievergadering 18 mei 2016

Agenda fractievergadering gehouden wordt op 18 mei om 20.00 uur in De Ontmoeting, vergaderzaal 3.

Tijdens het fractie overleg bespreken we de agenda van de gemeenteraad van 26 mei. De belangrijkste onderwerpen van de raad zijn het bestemmingsplan verplaatsing intensieve kippenhouderij, de jaarrekening van de gemeente, het bestemmen van belangrijke bedragen uit de reserves voor onder meer regionale samenwerking en natuurlijk spreken we dan ook over die regionale samenwerking met Schagen en Den Helder. Voorts op verzoek van de PvdA de opdracht hoe te stemmen op het VNG congres en ons initiatiefvoorstel over de gemeentelijke kunstcollectie. Tot slot heeft de PvdA samen met CU en SHK een motie ingediend om het salaris van de bestuurder van HVC te verminderen tot de norm van de WNT, de wet over topsalarissen bij de overheid of door de overheid betaalde organisaties.

Agenda:

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 26 mei.
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting