17 september 2014, om 22:00, de Ontmoeting te Anna Paulowna | de Ontmoeting te Anna Paulowna

Openbare fractievergadering 17 september 2014

De agenda voor de fractievergadering:

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 25 september.
  5. politieke agenda/uitnodigingen
  6. actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. rondvraag/wvttk
  9. sluiting

Klik hier voor de raadsagenda