Openbare faeactievergadering

Door Fractie op 6 juni 2018, van 20:00 tot 22:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Agenda fractievergadering 6 juni 2018 – 20.00 uur, MFA De Ontmoeting, AP

 1. Opening/mededelingen
 2. Insprekers: geen
 3. Ingekomen post/stukken
 4. Actuele zaken
 5. Presidium
 6. Raadsvergadering 14 juni.
 7. Politieke agenda/uitnodigingen/beeldvormende/informatieve vergaderingen
 8. Behandeling kadernota en begroting (na zomerreces)
 9. Bestuurlijke vernieuwing/beeldvormende vergaderingen (vorm)
 10. Vragen over statushouders en inburgering
 11. Profiel nieuwe burgemeester
 12. Mededelingen van het bestuur
 13. Rondvraag/wvttk
 14. Sluiting
Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie