Fractievergadering 14 februari. 2018

14 februari 2018, van 20:00 tot 22:00, MVA de Ontmoeting Anna Paulowna | MVA de Ontmoeting Anna Paulowna

Agenda fractievergadering 14 februari. 2018 – 20.00 uur, MFA De Ontmoeting, Anna Paulowna

 1. Opening/mededelingen
 2. Insprekers
 3. Ingekomen post/stukken
 4. Actuele zaken (n.a.v. vorige raadsvergaderingen)
 5. Presidium & Auditcommissie
 6. Raadsvergadering 22 februari.
 7. Bestuurlijke vernieuwing
 8. Politieke agenda/uitnodigingen (o.a. voor verschillende politieke debatten)
 9. Mededelingen van het bestuur
 10. Rondvraag/wvttk
 11. Sluiting

Klik hier voor de agenda van de raadsvergadering