8 december 2014, om 22:30, 't Skrale End Westerlanderweg 25NB 1778KK Westerland | 't Skrale End Westerlanderweg 25NB 1778KK Westerland

Algemene Leden Vergadering 8 december 2014

Beste partijgenoten,

Het is weer de hoogste tijd voor een ledenvergadering!

Zoals u in ons partij blad heeft kunnen lezen is onze partij bezig met de herziening van ons stemsysteen voor  de PvdA afdelingen op de congressen. Het bestuur acht het van belang dat onze leden daar over mee praten zodat wij straks ook het geluid van de Pvda Hollands kroon kunnen laten horen op het congres.

Hoe gaat het onze fractie af in de oppositie rol?

Ook het campagne team wilt u graag vertellen welke acties op de agenda staan voor de provinciale staten en de waterschapsverkiezingen. Wist u dat onze afdeling deze keer goed is vertegenwoordigd? Wij willen graag onze kandidaten presenteren deze avond.

Namens het bestuur,

Aletta Isbrucker en Paul Medema

Datum            8 December 2014

Locatie           ’t Skrale End

Adres              Westerlanderweg 25 NB

1778 KK Westerland

Programma:

Inloop 19.30

Start    20.00

1.  Vaststellen begroting 2015

2.  Nieuwe democratie Pvda

3.  Fractienieuws

4.  Campagne presentatie ps en hhrs