Hollands Kroon sterker en socialer!

De PvdA is een partij die zich inzet voor alle inwoners ongeacht geslacht, geaardheid, geloof, afkomst en leeftijd. De PvdA vindt het belangrijk dat mensen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. In een gemeente waarin respect en een fatsoenlijk bestaan de norm zijn.


Spreektekst begroting 2017.

door Fijko van der Laan op 26 oktober 2016
Foto R. de Vroome

Als u op lees verder klikt vindt u de tekst die ik heb uitgesproken tijdens de behandeling van de begroting 2017 op de raadsvergadering van25 oktober jl.

lees verder »

Coalitiemotie over onderhoud openbare ruimte

door Fijko van der Laan op 26 oktober 2016
Foto R. de Vroome

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 oktober hebben de coalitiepartijen een motie ingediend over het openbaar groen. Klik op lesverder voor mijn commentaar op deze motie.

lees verder »

Het verkiezingsprogramma voor de 2de Kamerverkiezing 2017

door Afdeling Hollands Kroon op 24 oktober 2016
Foto PvdA Hollands Kroon

Vanavond hebben we in Rotterdam ons verkiezingsprogramma ‘Een verbonden samenleving’ gepresenteerd. Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap: het is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar strijd voor een rechtvaardige wereld.

lees verder »

De kunst is niet om de partij te behouden zoals deze ooit was.

door Afdeling Hollands Kroon op 24 oktober 2016
Foto pvda.nl

Hans Spekman begon zijn zondagbrief van 30 oktober met: “De kunst is niet om de partij te behouden zoals deze ooit was, maar om maatschappelijke verandering te begrijpen.” Klik op lees verder om de rest van de brief te lezen.

lees verder »

Technische vragen over de begroting van 2017

door Fijko van der Laan op 21 oktober 2016
Foto R. de Vroome

Ik heb namens de fractie technische vragen gesteld over de begroting. Op de raadsvergadering  van 25 oktober wordt de begroting behandeld.

lees verder »

Lodewijk Asscher stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap.

18 oktober 2016
Foto PvdA nl

Vice premier en minister van sociale zaken Lodewijk Asscher heeft zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van de PvdA voor de 2de Kamerverkiezingen.

lees verder »

Jacques Monasch stelt zich kandidaat als politiekleider/lijsttrekker.

door Afdeling Hollands Kroon op 16 oktober 2016
Foto pvda.nl

Het 2de kamerlid Jacques Monasch heeft zich kandidaat gesteld als lijsttrekker voor de volgende 2de kamerverkiezingen.

lees verder »

Uitnodiging voor de openbare fractievergadering van 10 oktober.

door Fractie op 7 oktober 2016
Foto PvdA afdeling Hollands Kroon

De gemeenteraadsfractie van de PvdA nodigt u uit onze openbare fractievergadering te bezoeken. Op de agenda de raadsvergadering van 25 oktober met als belangrijkste de Programmabegroting 2017.

lees verder »

PvdA spreekt inwoners Anna Paulowna

door Paul Medema op 2 oktober 2016

Zoals we al enkele jaren eens per maand doen, hebben we afgelopen zaterdag een wijk bezocht. Dit keer was het in Anna Paulowna.

lees verder »