Zorg en ondersteuning

De gemeente is onder meer verantwoordelijk voor jeugdzorg, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en voor ondersteuning bij het vinden van werk en het oplossen van schulden. Hulpvragen staan zelden op zichzelf. Vaak hangen problemen met elkaar samen. Daarom wil de Partij van de Arbeid één persoon die u ondersteunt bij alle vragen. Ook moet deze zelfde persoon u helpen bij contacten met andere zorgverleners. U wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd en de gemeente is een betrouwbare partner.

 1. Keuzevrijheid en kwaliteit zijn van groot belang. De PvdA wil dat uw oplossing – die u samen met uw netwerk en uw wijkteammedewerker heeft bedacht – centraal staat; niet de regeltjes of de prijs. De PvdA maakt zich zorgen over het afnemend aanbod van hulp, met name op het gebied van de jeugdzorg. De tarieven die de gemeente via Incluzio betaalt aan de hulpverleners is soms te laag. Daardoor haken hulpverleners af.
 2. Als u een hulpvraag heeft, moet u makkelijk contact kunnen opnemen met het sociaal wijkteam. De telefonische bereikbaarheid van dit team moet beter: van 7 tot 22 uur, en ook enkele uren in het weekend. Zorgen en angsten zijn ’s avonds vaak erger. De Partij van de Arbeid is bereid hier middelen voor vrij te maken.
 3. Mantelzorgers zijn voor velen onmisbaar. Ze helpen bij zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De PvdA wil betere ondersteuning voor mantelzorgers. Die ondersteuning moet gerealiseerd worden door
  • een scholingsprogramma
  • een fatsoenlijk mantelzorgcompliment
  • ondersteuning bij individuele vragen en problemen in de zorgverlening of de combinatie van zorg, werk en gezin
  • ontlasting door incidentele overname van de zorg door professionals of tijdelijke opname.
 4. De PvdA vraagt nadrukkelijk aandacht voor kinderen in armoede. Armoede geeft een verhoogd risico op leer- en opvoedingsproblemen.
 5. Voorkomen is beter dan genezen. Dat weet iedereen en de gemeente moet daar ook naar handelen. Concreet betekent dat voorzieningen laagdrempelig moeten zijn. De PvdA wil
  • voldoende thuiszorg
  • toegankelijke dagopvang voor ouderen zonder eigen bijdrage
  • werken aan een dementievriendelijke gemeente
  • nauwe samenwerking tussen sociaal wijkteam en scholen. Bij leer- of opvoedingsvragen moet sneller hulp geboden worden.
  • goed vervoer van leerlingen naar passend onderwijs of dagbestedingslocaties
  • aandacht voor jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar.]
  • daarnaast wil de PvdA in samenspraak met de professionals een plan opstellen om ook nog mogelijke andere gaten te dichten. Dit kost eenmalig geld, want hogere kosten voor preventie worden later terugverdiend. Hier kan geleerd worden van bijvoorbeeld de gemeente Schagen.
 6. Natuurlijk kan er eens iets misgaan of zijn er twijfels of dit nu de juiste oplossing is voor een bepaalde zorgvraag. De PvdA wil daarom een onafhankelijk, professioneel klachten- en adviesbureau (second opinion).