Afdelingsvoorzitter

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt maar vooral kijkt wat de inwoners nodig hebben. De inwoners moeten hierbij worden betrokken want het is immers van ons samen, niet zomaar als een regent het geld verdelen.