Folkert Niemantsverdriet

Afdelingsvoorzitter
Folkert Niemantsverdriet

Over Folkert Niemantsverdriet

06 40353248folkert.niemantsverdriet@live.nl

Van huis uit ben ik opgegroeid met de politiek , het benadrukken van het belang van de democratie en het feit dat het uitbrengen van je stem daadwerkelijk het verschil kan maken.

Ik zie nog de posters hangen van mijn vader in de zestiger jaren met de oproep vooral op hem te stemmen, in dat geval voor de toenmalige  CHU; hij is zelfs nog een aantal jaren wethouder geweest in de toenmalige gemeente Workum;  politiek engagement kreeg ik van hem mee, mijn sympathie ging echter niet uit naar de christelijke politiek maar naar de PvdA.

Die voorkeur is er altijd geweest, echter  actief zijn in en voor de partij was wat moeilijk, immers  ik was als leidinggevende werkzaam bij diverse gemeentes, in de politieke gevoelige omgeving dus.

Sinds het beëindigen van mijn actieve loopbaan medio 2012 ben ik lid geworden van de partij en volg fractie en ontwikkelingen op de voet;  in 2016 ben ik toegetreden tot het bestuur, sinds 19 december 2016 voorzitter van de afdeling.

We leven in een tijd van globalisering en opkomend populisme; naar elkaar luisteren en oog hebben voor de problemen van een ander verdwijnen  hoe langer hoe meer naar de achtergrond. Media bepalen de mate van actualiteit. Als voorzitter wil ik op de schaal van Hollands Kroon een bijdrage leveren als luisterend oor  en indien gewenst  oplossingen aandragen onder het motto: zeg wat je doet en doe wat je zegt.