Werkgelegenheid

Prettig werk waarin je je gewaardeerd voelt is voor iedereen van essentieel belang. De gemeente kan zorgen met een goed vestigingsbeleid voor bedrijven dat er een gevarieerd aanbod van werk binnen zijn grenzen komt en blijft.

  1. Snel internet maakt het voor bedrijven en burgers aantrekkelijker om zich hier te vestigen of hier te blijven. Als de markt het laat afweten, is dit een taak voor de gemeente.
  2. De historische kernen worden op het gebied van recreatie en toerisme niet echt benut. Hier liggen kansen voor ondernemers. In samenspraak met ondernemers gaan we binnen de bestaande kaders ruimte zoeken voor nieuwe mogelijkheden en gaan we na wat de PvdA hier politiek in kan betekenen.
  3. De afdeling Hollands Kroon van de PvdA sluit niet de ogen voor de problematiek van de ZZP’ers. De PvdA zet in op een servicebalie waar ZZP’ers en andere kleine zelfstandigen hulp en informatie kunnen krijgen over subsidies, wet- en regelgeving en sociale zaken. Wij zullen er voor pleiten om deze groep niet te vergeten bij het ontwikkelen van een economische visie.