Veiligheid

De gemeente heeft de taken die ze heeft op het gebied van de fysieke veiligheid ondergebracht bij de Veiligheidsregio Noord Holland Noord (VRNHN). Dat is geen vrijwillige keuze, dit is bij wet geregeld. Voor de uitbestede taken wordt fors betaald. De PvdA pleit voor meer invloed op het te voeren beleid. Dit gaat via het Algemeen Bestuur van de VRNHN waarin de burgemeesters zitting hebben. Wie betaalt bepaalt en daarom moet de gemeenteraad vooraf meer invloed krijgen.

Hollands Kroon is een uitgestrekte plattelandsgemeente. Voor ambulance en brandweer is het vaak lastig snel op locatie te zijn. Voorkomen is beter dan genezen en preventie is dus van levensbelang.

Voor ambulancezorg is een dekkende AED-voorziening een prima preventieve voorziening. Bij reanimatie is het elke minuut die telt. De PvdA Hollands Kroon wil dat er middelen vrijgemaakt worden om in die gebieden waar nog geen sprake is van een AED-voorziening de realisatie ervan te stimuleren.

Voor de brandweer geldt dat hoe eerder een brand gedetecteerd wordt, hoe minder schade en leed dit veroorzaakt. Brandmelders zijn daarvoor een prima oplossing. De PvdA Hollands Kroon wil dat er middelen worden vrijgemaakt om inwoners een zet in de rug te geven dergelijke voorzieningen aan te brengen. Bij middelen valt te denken aan een subsidieregeling, maar ook aan fysieke hulp om brandmelders te installeren.