Prettig wonen

De PvdA wil voldoende betaalbare woningen voor alle inkomensgroepen. veranderende samenstelling van de bevolking vraagt om actie. We krijgen te maken met meer ouderen, met de daarbij behorende (zorg)vragen.

Zeker zijn van een fijne woonomgeving. Een plek waar je je thuis voelt, waar het warm en veilig is. Voor iedereen! Wij willen betere prestatieafspraken voor huur woningen en voor het onderhoud van de openbare ruimte.

Zeker zijn van goede huurwoningen. Staan bij jou in de buurt panden leeg of worden er sociale huurwoningen verkocht? Bestel de sticker! Want verdwijnt er een sociale huurwoning? Dan moet er weer één terugkomen. Zo blijft iedereen zeker van een goede huurwoning.

Mensen moeten de mogelijkheid krijgen om met meerdere fiscaal-zelfstandige mensen samen wonen in eigen appartementen/ruimten (LAT-woning). Zeker in onze gemeente met zijn boerderijen biedt dit een mogelijkheid om langer in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Maar ook totaal afwijkende ideeën voor wonen en werken dienen een kans te krijgen als deze zich voordoen. We willen de regelgeving aanpassen om dit mogelijk te maken.