5 januari 2015

Zorg in de buurt

De PvdA wil goede zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de buurt. Daarom is er sinds 1 januari veel veranderd in de langdurige zorg.

 

 

 

 

In de rechterkolom vind u de banner ‘Zorg in de buurt’. Als daar op klik krijgt u de website de zorg in de buurt. Op de website staat beschreven wat er sinds 1 januari is veranderd op het gebied van de langdurige zorg. Ook worden voorbeelden besproken waar deze zorg in de buurt mooie resultaten oplevert en kunnen betrokkenen reacties geven.