Door Paul Medema op 23 maart 2014

Zijn commissies een goed alternatief?

Dit artikel is gepubliceerd op 9 februari 2014.

Ik heb en blog geschreven over de voor en nadelen van het vergadermodel van de raad van Hollands Kroon. Ik heb hier een vergelijking gemaakt met het vergadermodel van Schagen.

 

 

 

Zijn commissies een goed alternatief?

Sinds de raadsvergadering van januari 2014 is er weer discussie ontstaan over het vergadermodel van de gemeente Hollands Kroon. Vele betrokken inwoners uit Slootdorp waren aanwezig bij de vergadering, alleen hun punt kon die avond niet meer worden behandeld en ze konden onverrichter zake weer naar huis om dinsdag weer terug te komen. Dit was begrijpelijkerwijs een grote teleurstelling. De vraag is of dit agendapunt wel was behandeld in het commissiemodel. Er zijn partijen die beweren dat het commissiemodel veel dichterbij de burger staat, omdat er vaker wordt vergaderd en er meer ruimte is om in te spreken. Laten we eens kijken naar onze buurgemeente Schagen. Zij hebben 3 commissievergaderingen en een raadsvergadering, bewoners hebben 4 keer de mogelijkheid om in te spreken, raadsleden hebben 4 keer de mogelijkheid vragen te stellen aan het college over een niet-geagendeerd onderwerp en vele ingekomen brieven worden behandeld. De commissies sturen de voorstellen door naar de raad om het als een hamerstuk te zien of een bespreekstuk. Vaak wordt de raadsvergadering een herhaling van de commissievergadering en er zijn maar zelden nieuwe inzichten of andere vragen. Dit voegt dus weinig toe. De raad in Schagen wil graag praten op detailniveau, bijvoorbeeld over vogelhuisjes in ’t Zand. Dit gaat voorbij aan de dualisering van het gemeentebestuur, waarbij de raad op hoofdlijnen hoort te besturen en het college de uitvoering voor zijn rekening neemt.

De raad gaat in het duale systeem dus niet meer over de kleur van de stoeptegels, maar stelt een budget vast voor de stoeptegels en geeft aan binnen welke kaders dit werk moet worden aanbesteed. Het vergadermodel van Hollands Kroon past hier veel beter bij, omdat alleen voorstellen worden behandeld die door de raad moeten worden vastgesteld en er (bijna) nooit wordt gesproken over ingezonden brieven omdat deze meestal door het college worden behandeld. De raad is het hoogste orgaan en het is dan ook noodzakelijk dat de raadsvergadering de belangrijkste vergadering is en niet een commissievergadering.

Waarom moesten de inwoners van Slootdorp dan terug komen?

Doordat er maar 1 vergadering in de maand is, staan er best veel voorstellen op de agenda. Alle raadsfracties hebben het recht om hun zegje te doen over een voorstel. De PvdA voert het woord niet over een bepaald voorstel als zij kan instemmen met het voorstel en geen vragen heeft. Andere fracties willen uitgebreid hun verhaal doen, hierdoor kan het soms uitlopen.

Is het vergadermodel perfect?

Nee, wat mij betreft kunnen we met een aantal maatregelen ervoor zorgen dat onze inwoners bij een raadsvergadering komen met het gevoel dat hun agendapunt wordt behandeld. Hoe dan? Als eerste de vergadering eerder laten beginnen, bijvoorbeeld 19:00 uur of 19:30 uur. Hierdoor is er iets meer ruimte voor de agenda. Daarnaast een vragenhalfuurtje voor onze inwoners en raadsleden om in te spreken en vragen te stellen aan het college over niet-geagendeerde onderwerpen. Daarnaast zou de voorzitter bij de vaststelling van de agenda per punt kunnen bekijken welke fracties willen spreken over dat punt, zo is er een helderder overzicht of dit gaat lukken binnen de tijd. Zo niet, dan kunnen de onderwerpen waar de burgers voor zijn gekomen naar voren worden gehaald. Ten vierde pleit ik voor 1 spreker per fractie, nu zijn er soms meerdere fractieleden per agendapunt. Dit is onoverzichtelijk en komt de snelheid niet ten goede.

Als laatste redmiddel, in principe ben ik er op tegen, kunnen we nog kijken naar spreektijden. Dit heeft absoluut niet mijn voorkeur omdat de raad volwassen genoeg hoort te zijn om dit goed te kunnen regelen, maar ik heb ook gemerkt in de afgelopen 2 jaar dat dit wel wenselijk is in de raad van Hollands Kroon. Per vergadering per fractie een bepaalde spreektijd die de fractie naar wens kan inzetten bij elk vergaderpunt. Zo is inzichtelijk tot hoelang een vergadering uiterlijk kan duren.

 

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema