PvdA Schagen en Hollands Kroon dienen dezelfde motie in.

Door Sylvia Buczynski op 19 februari 2019

Tijdens de vergadering zegde wethouder Meskers toe in gesprek te gaan NS en Prorail. Dit zal in overleg gaan met wethouder Heddes van Schagen. Hiermee heeft onze fractie de motie ingetrokken, maar als er geen voortgang is zal de motie opnieuw worden ingediend.

 

 

Gezamenlijk motie PvdA fracties Hollands Kroon en Schagen

De PvdA fracties van Hollands Kroon en Schagen hebben in hun respectievelijke gemeenteraad een motie in gediend over het realiseren van een treinstation nabij Zijdewind. Onze partijgenoten bij Prov. Staten gaan er eveneens mee aan de slag en we proberen Heerhugowaard, Langedijk, Den Helder en Alkmaar ook warm te maken.

Een enkel treinspoor loopt door de Kop van Noord Holland. Buslijnen zijn uitgedund. Een hartenkreet van Wouter Snik, student uit Niedorp, was de druppel: PvdA Schagen en Hollands Kroon roepen hun raden op om de mogelijkheid te onderzoeken voor een extra station tussen Schagen en Heerhugowaard. Alles voor een goede bereikbaarheid van Kop!

MOTIE

De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op  28 februari 2019

 Constaterende dat

  • In de Noordkop, waaronder de gemeente Hollands Kroon / Schagen in de afgelopen jaren een grote verschraling van het openbaar vervoer heeft plaatsgevonden, waarbij een aantal buslijnen is opgeheven
  • Het voor veel scholieren en studenten bijna onmogelijk is om gebruik te maken van het OV
  • Het reizen onevenredig veel tijd in beslag neemt
  • Een goed netwerk van OV (trein, schone bussen) en fietssnelwegen zorgt voor een duurzamere en schonere Noordkop.

Roept het college op

Om in samenwerking met andere gemeenten (zoals Schagen) en de Provincie een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheid van het realiseren van een station nabij Waarland en De Weel, zodat een extra stop tussen Den Helder en Alkmaar kan worden gemaakt. De kosten voor dit onderzoek kunnen gedeeld worden door provincie en gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Beoogd resultaat

Naast de betere bereikbaarheid (het oplossen van een deel van het vervoerprobleem voor inwoners van het zuidelijke deel van Hollands Kroon en Schagen): de versterking van de leefbaarheid en de duurzaamheid, van de economie en het toerisme.

Fractie Partij van de Arbeid
Sylvia Buczynski (Hollands Kroon)
Marjan Leyen (Schagen)

Wilt u meepraten en meebeslissen binnen de Partij van de Arbeid.

Wordt dan lid
van de PvdA

Een Sterke PvdA
Zeker NU!

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski