Woordvoering de raadsvergadering van 28 maart over de Zorg

Door Elbert Volkers op 6 april 2019

Op 28 maart heb ik het woordgevoerd in de gemeenteraad over de ondersteuning van Incuzio de uitvoerder van de zorg in onze gemeente.

Bijdrage ondersteuning Incluzio Hollands Kroon

We sluiten een nieuw structureel plafondbudget af voor de financiering van zorg en ondersteuning voor Incluzio Hollands Kroon. We gaan garant te staan voor tegenvallers. En gaan akkoord met het in dit voorstel opgenomen dekkingsplan en daarmee ook met het niet terugstorten van de frictiekosten van de ontvlechting van het COWWI in de algemene reserve.  ( kom daar later op terug) En sluiten de overeenkomst “Koers naar Partnerschap in Zorg

We onderschrijven de 8 maatregelen om te komen tot besparingen.

Het toenemen van de zorgconsumptie is dermate groot geweest dat niet van IHK verwacht kan worden deze binnen de bestaande opvang van de dienstverlening opgevangen kan worden. We kunnen zien dat IHK flink financieel heeft bijgedragen. 2019 wordt genoemd dat het niet meer verliesgevend zijn.

Voor het beëindigen van de bestuursovereenkomst met COWWI is er veel geld onttrokken aan de algemene reserve. Door meer en slimmer de werkzaamheden te organiseren in eigen beheer zou er verdient kunnen worden. Het terugstorten komt niet meer in beeld en dat betekend  dat deze bijdrage gebruikt gaat de  voor bekostiging van zorg en ondersteuning.

De toezegging dat we periodiek worden bijgepraat heeft onze fractie doen besluiten om akkoord te gaan. Wat ons betreft kan het naar de besluitvorming

We willen een compliment maken aan de wethouder en de ambtenaren voor de duidelijke uiteenzetting tijdens de beeldvormende vergadering en het overnemen van de opmerkingen en suggesties op deze avond.

Wel willen we dat dergelijke avonden openbaar worden. De problematiek is dermate belangrijk dat onze inwoners en belanghebbende meegenomen moeten kunnen worden met de enorme financiële inspanning en aandacht voor zorg. Dat zou mogelijk kunnen leiden tot meer begrip.

Elbert Volkers

Wilt u meepraten en meebeslissen binnen de Partij van de Arbeid.

Wordt dan lid
van de PvdA

Een Sterke PvdA
Zeker NU!

 

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers