Wij onderschrijven de visie van de kadernota subsidiebeleid