Door op 19 januari 2015

Werkconferentie dorpsraden op 13 februari 2015

Op 13 februari organiseren we een werkconferentie dorpsraden. Deze wordt gehouden in de Laurenskerk Kerkpad 3 1767CJ te Kolhorn. De conferentie begint om 12.00 uur en eindigt rond 17.00 uur. Ik nodig leden van dorpsraden, andere belangengroeperingen en belangstellenden uit de gemeente Hollands Kroon van harte uit.

 

brievenhoofd 01

Zijn er in 2016 nog dorpsraden in Hollands Kroon?

Onder deze titel organiseert PvdA Hollands Kroon op 13 februari a.s. een werkconferentie. Grace Tanamal – Tweede Kamerlid, Ben Blonk – wethouder in de buurgemeente Schagen en Sjoerd Tolsma – wethouder in de buurgemeente Súdwest-Fryslân werken mee aan deze conferentie. De afsluiting wordt, onder voorbehoud, verzorgd door Ronald Plasterk – Minister van Binnenlands zaken.

In de voormalige gemeente Niedorp heeft de PvdA met haar toenmalige wethouder Jan Steven van Dijk er voor gezorgd dat er in iedere kern een dorpsraad was. Er was een convenant tussen de gemeente en dorpsraden waarin rechten en plichten waren vastgelegd.

In Hollands Kroon is het nog niet gelukt een stevige basis te leggen voor de dorpsraden. Er is een toezegging gedaan voor een bescheiden financiële ondersteuning voor de jaren 2013, 2014 en 2015. Voor de jaren hierna zijn geen garanties gegeven of afspraken gemaakt. Ondanks het initiatief en de inzet van dorpsraden is niet gelukt in Hollands Kroon een nieuw convenant af te sluiten. In de afgelopen twee jaar is er een dorpsraad in Hollands Kroon bijgekomen, maar is er ook een gestopt. Momenteel heeft iets meer dan de helft van de kernen een dorpsraad.

Dit roept de vraag op “zijn er in 2016 nog dorpsraden in Hollands Kroon?” Hebben dorpsraden in Hollands Kroon in 2016 nog wel toegevoegde waarde? Er zijn dan immers kernbeheerders en sociale wijkteams actief. De digitale communicatiemogelijkheden met de gemeente nemen toe. Dus wat is nog de toegevoegde waarde?

Grace Tanamal kwam oktober vorig jaar met een pleidooi voor buurtrechten; “Buurtbewoners zelf weten als geen ander hoe zij hun buurt leefbaar en mooi kunnen houden. Het is daarom doodzonde als actieve mensen met goede initiatieven vastlopen. Veel mensen vinden het leuk om zich voor de buurt in te zetten. Door te experimenteren met buurtrechten komen we erachter hoe we bewoners weer grip op hun eigen buurt kunnen geven.”

Ronald Plasterk komt dit jaar met een experimentenwet, zo schreef hij donderdag 8 januari aan de Tweede Kamer. “Burgers moeten een formeel recht op participatie krijgen.” Daartoe wil Plasterk buurtrechten verankeren in lokale regelgeving, en onderzoeken of nationale regelgeving wenselijk is. Er komt steun voor kleinschalige burgerinitiatieven die overal in het land plaatsvinden. Plasterk wil hiermee een aanzet geven voor een brede discussie over een vitale lokale democratie. “De democratie is nooit af. Ik nodig daarom alle betrokkenen van harte uit om te reageren en daarbij aan te geven hoe zij hieraan kunnen en willen bijdragen.” De minister deed zijn voorstellen in de Agenda Lokale Democratie.

De Wethouders Blonk en Tolsma staan al jaren in de praktijk borg voor een goede ondersteuning van onder andere dorpsraden in Schagen en Súdwest-Fryslân.

Met hen, de vertegenwoordigers van de dorpsraden én betrokken inwoners gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag “hebben in 2016 dorpsraden in Hollands Kroon nog toegevoegde waarde?” Als het antwoord hier positief op blijkt, willen we met u kijken wat we samen kunnen doen om de positie van dorpsraden beter te borgen.

Naast de direct genodigden is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor geïnteresseerde, betrokken inwoners. Mocht u mee willen praten dan kunt u zich aanmelden bij Jan Steven van Dijk janstevenvandijk@hollandskroon.nl of 0653362988.

De werkconferentie vindt plaats op vrijdag 13 februari 2015 van 12.00 tot 17.00 uur in de Laurenskerk te Kolhorn (Kerkepad 3, 1767 CJ Kolhorn).

Programma

12.00 – 12.15 Inloop

12.15 – 13.00 Lunch & inleiding

13.00 – 13.20 Grace Tanamal – Tweede Kamerlid PvdA

13.20 – 13.40 Ben Blonk – Wethouder in de buurgemeente Schagen

13.40 – 14.00 Sjoerd Tolsma – Wethouder in de buurgemeente Súdwest-Fryslân

14.00 – 15.15 Gesprek in twee groepen

15.15 – 15.30 Pauze

15.30 – 16.00 Opbrengst (plenair) met reactie van de sprekers

16.00 – 16.30 Conclusie en vervolgstappen

16.30 – 16.45 Afsluiting door Ronald Plasterk (onder voorbehoud)

16.30 – 17.00 Informeel samenzijn onder het genot van een hapje en drankje