12 juni 2013

Werkbezoek Hollands Kroon

Het verslag van Grace Tanamal over haar werkbezoek aan Hollands Kroon.

Op uitnodiging van Sylvia Buczynski bracht ik op 7 juni een werkbezoek aan Hollands kroon.

Als woordvoerder vrijwilligerswerk en mantelzorg was ik benieuwd hoe daar vorm aan is gegeven in zo’n uitgestrekte gemeente.

 

 

Er was ruim tijd gepland om te kunnen spreken met diverse partijen. Op het gemeentehuis van Anna Paulowna sprak ik met Jan Kers van de LSBO/ANBO over de vrijwillig ouderenadviseurs. Een mooi initiatief, zeker wanneer het gaat lukken om in alle kernen een plaatselijke ouderenadviseur te stationeren die de mensen kent en precies weet wat er allemaal speelt.

Bij het steunpunt van Wonen Plus Welzijn sprak ik een aantal vrijwilligers waarvan er ook twee als ouderenadviseur actief waren. Duidelijk vrijwilligers die het vak verstaan. Ook werd het mij tijdens de gesprekken met de vrijwilligers en beroepskrachten duidelijk dat er teveel administratie gedaan moet worden door de vrijwilligers. Zoveel dat het te bureaucratisch gaat worden. Vrijwilligers doen hun werk met plezier, maar dit werkt niet stimulerend en gaat ten

koste van de zorgvrager. Al die regeldruk werkt belemmerend werd mij verzekerd.

In Haringhuizen bij het bezoek aan het dorpshuis hoorde ik hetzelfde. Enorme regeldruk waardoor allerlei initiatieven van burgers onder druk komen te staan. Ik was onder de indruk van de inzet van het hele dorp om met elkaar het dorpshuis in stand te houden en daar allerlei activiteiten met elkaar te organiseren. Het hele dorp heeft de benodigde papieren zodat er altijd aan de eisen wordt voldaan op het vlak van de hygiëne, hulpverlening e.d.

Leuk om kennis te maken met veel mensen van de lokale PvdA. die zich  enorm inzetten voor het gebied.

Het bezoek aan het mooie Kolhorn was voor mij echt een verrassing. We spraken daar met Piet Tromp, de voorzitter van de dorpsraad. Mooie initiatieven worden daar genomen om het toerisme te stimuleren. Een rondleiding door dit prachtige dorp mocht natuurlijk niet ontbreken.

Het was een fantastisch werkbezoek. Ik  ben onder de indruk hoe veel zorg er voor elkaar is. Wethouder Jan Steven van Dijk vertelde dat aan elke zorgvrager de wedervraag wordt gesteld: ”wat kan jij betekenen voor een ander”? De manier waarop het vrijwilligerswerk en de mantelzorg is georganiseerd binnen zo’n groot landelijk gebied hebben mij hoopvol voor de toekomst gemaakt.

Ik heb beloofd een aantal zaken uit te zoeken m.b.t. de regeldruk voor vrijwilligers. Ik had vandaag een afspraak met de staatssecretaris waarin ik dit aan de orde heb gesteld. We hebben afgesproken dat ik hem een lijstje doe toekomen met voorbeelden specifiek gericht op zorg en welzijn. Bijvoorbeeld  de kilometerregistratie van de maaltijd bus, de rittenlijst van de vrijwilligers en de gehandicaptenparkeerkaart enz.

Grace Tanamal

G.tanamal@tweedekamer.nl