Door Fractie op 9 oktober 2014

Wanneer spreekt wethouder van Gent (SHK) de waarheid?

Woensdag 8 oktober 2014 heeft de PvdA fractie in Hollands Kroon vragen gesteld aan het college over de handhaving huishoudelijk hulp in 2015.

 

 

 

In de raadvergadering van dinsdag 30 september 2014 verklaarde wethouder van Gent (SHK) dat de huishoudelijke hulp in 2015 gehandhaafd zou blijven. Tevens stelde zij dat de betreffende zorgaanbieders dit al 6 weken wisten en dat het aan hen was om dit te communiceren.

Op 11 september, in het ronde tafel gesprek over het sociaal domein, dat is 2,5 week voor de genoemde uitspraak, verklaarde wethouder van Gent op vragen van de PvdA, nog geen uitspraken te kunnen doen over de continuering van de huishoudelijke hulp.

Raadslid Jan Steven van Dijk (PvdA) vraagt zich af wanneer ze de raad juist informeerde en wanneer onjuist. Van Dijk: ’communicatie naar onze inwoners is voor de PvdA vanaf de start van Hollands Kroon een aandachtspunt geweest, we blijven hameren op juiste informatie naar de inwoners. Het is dan ook bijzonder dat wethouder van Gent hier niet het goede voorbeeld geeft. Wethouder van Gent legt het probleem van de communicatie nu neer bij de zorgaanbieders terwijl het beter was eerst in de spiegel te kijken’. Daarnaast is de PvdA ter oren gekomen dat verschillende aanbieders van huishoudelijke hulp helemaal niet zijn geïnformeerd door wethouder van Gent of de gemeente, het communicatie probleem wordt nu bij de zorgaanbieders neergelegd terwijl zij van niks wisten. Werknemers van deze zorgaanbieders hebben uit de krant moeten vernemen dat hun directeuren al wisten dat ze de zorg konden blijven leveren, terwijl dit bij de directeuren nog niet bekend was.

Klik hier voor de schriftelijke vragen

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie