Vragen over de haven van Den Oever

Door Elbert Volkers op 25 november 2017

Op 20 november hebben we antwoord gehad op technische vragen dit ik namens de fractie heb gesteld. Deze vragen ging over de uitvoering van het baggerplan voor de havens van Den Oever.

 

 

 

 

 

De vragen waren:

 1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het halen van de KPI?
 2. Kunt u aangeven of de conform begroting tot op heden de geïnvesteerde/beschikbare bedragen reeds geïnvesteerd zijn?
 3. Wat betekent de vertraging in de uitvoering door HHNK en welke invloed heeft dat op de begroting 2018?
 4. Kunt u aangeven op welk termijn de haven van Den Oever een renderende haven is (conform het beoogde doel)?

Hieronder staat het antwoord van het

Geachte fractie,

Op 31 oktober 2017 heeft u technische vragen (nummer TV-1831) gesteld over havens Den Oever. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Uw inleiding herhalen wij hier integraal:

In de begroting van 2017 staat de cluster havens genoemd met het maatschappelijk effect: Optimaal vestigingsklimaat voor de visserij en hieraan gerelateerde bedrijven.

De doelstelling is: het versterken van de visserijhavenfunctie in Den Oever. De KPI is een renderende haven. De daarvoor beschikbare middelen zijn beschikbaar gesteld door De Kop werkt € 4.355.274 Het ontwikkelingsbedrijf € 92.949 en nog eens € 294.000 om het baggerplan uit de jaarschijf 2017 te betalen.

Dit alles om de activiteiten genoemd in de begroting 2017 uit te voeren. o.a Uitvoering bestuursopdracht havens de Kop Werkt, faciliteren en ondersteunen van groeiplannen, indien nodig met het ontwikkelingsbedrijf. Bij het beheer van de haven in Den Oever zoveel mogelijk rekening houden met de visserijvloot. Uitvoeren van baggerplan ten behoeve van de voor de doelgroep vereiste vaardiepten. Lobby richting mede-overheden over de vereiste vaardiepten (visjagersgaatje) en het in stand houden eco-port certificering Den Oever.

Uw vragen:

 1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het halen van de KPI?
 2. Kunt u aangeven of de conform begroting tot op heden de geïnvesteerde/beschikbare bedragen reeds geïnvesteerd zijn?
 3. Wat betekent de vertraging in de uitvoering door HHNK en welke invloed heeft dat op de begroting 2018?
 4. Kunt u aangeven op welk termijn de haven van Den Oever een renderende haven is (conform het beoogde doel)?

De antwoorden

 1. De havens zijn op diepte, maar voor het Visjagersgaatje (in beheer bij Rijkswaterstaat) is nog steeds sprake van lobby. De vernieuwing van de certificering is volop in gang.
 2. Het door de raad beschikbaar gestelde krediet voor het uitvoeren van het baggerwerk wordt begin 2018 verantwoord. Het werk is gereed en de laatste hand wordt gelegd aan de afwikkeling van de kosten. De overige bedragen zijn onderdeel van regionale afspraken en zijn nog niet belegd.
 3. De werkzaamheden voor de dijkversterking zijn inmiddels gestart en zijn niet van invloed op de begroting van 2018. De vraag over het moment waarop de haven rendabel moet zijn (opbrengsten tenminste gelijk aan de kosten) kan op dit moment niet beantwoord worden.

 

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers