Door Sylvia Buczynski op 20 november 2016

Vragen aan college over openbaar groen.

Namens de fractie heb ik vragen gesteld over openbaar groen.

 

 

 

 

Vragen

 1. Heeft u de inwoners geïnformeerd over de planning en voortgang van de renovatie?
 2. Wat zijn de redenen voor de vertraging?
 3. Is er een misrekening gemaakt bij het plannen van de opeenvolgende werkzaamheden?
 4. Wanneer wordt het werk voortgezet?
 5. Wat is de termijn waarbinnen de renovatie – conform de inbreng van de omwonenden – afgerond zal zijn?
 6. Hoe is de voortgang bij andere renovaties van de openbare ruimte?

 

Antwoorden

 1. Tijdens de bewonersavond van november 2015 is een tijdsplanning getoond met als uitgangspunt dat het project zou starten na het vervangen van de gasleidingen in april 2016. Vanwege onvoorziene omstandigheden (zie 2) is toen vertraging opgelopen. Dit is vervolgens aan de vertegenwoordigers van resp.  de Plevierstraat en het Reigerplantsoen medegedeeld.
 2. Tijdens de bewonersavond heeft een aantal bewoners aangegeven overlast te ondervinden van water in de kruipruimtes en in de stegen achter de woningen. Hierop heeft de gemeente opdracht gegeven om de situatie te onderzoeken en advies in te winnen om gepaste maatregelen te kunnen nemen voor de uitvoering. De verschillende onderzoeken hebben een lange doorlooptijd gehad die van invloed is geweest op de gehele voorbereiding en uitvoering. Ook het vervangen van de gasleiding door Liander is later gestart en heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht.
 3. Nee, dit is veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden (zie antwoord 2).
 4. Bewoners zijn geïnformeerd op de informatieavond van 10 november jl. en de uitvoering van het werk is gestart op 14 november.
 5. Het totale project wordt in het voorjaar van 2017 opgeleverd, nadat de renovatie van het gemeenteplantsoen heeft plaatsgevonden (e.e.a. in samenspraak tussen Kernbeheer en bewoners).
 6. Stand van zaken herinrichtingsprojecten openbare ruimte:

−         Herinrichting Boeier, Wieringerwerf:  oplevering juni 2016

−         Herinrichting Populierenlaan, Wieringerwaard: oplevering augustus 2016

−         Rioolvervanging Jonkerlaan, Anna Paulowna : oplevering november 2016

−         Herinrichting Pastoor Verhoeffpark, Breezand: oplevering december 2016

−         Aanleg parkeerterrein Vlieterstraat, Den Oever: oplevering december 2016

−         Herinrichting Molenvaart, Anna Paulowna: oplevering april 2017

−         Herinrichting Robbenoordstraat, Den Oever: oplevering juli 2017

Het groen binnen deze projecten wordt in principe in het voorjaar van 2017 gerealiseerd

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski