Door Paul Medema op 25 juni 2013

Verstandig omgaan met gemeenschapsgeld

Ik ben van mening dat de overheid verstandig moet omgaan met de middelen die zij tot hun beschikking hebben. Daarom vind ik het verbijsterend dat D66 en de ChristenUnie voor niet-raadsleden iPads en notebooks kopen en deze vervolgens declareren bij de gemeente.

 

 

In de week van 17 juni verscheen op de website van de gemeente het overzicht van het Rapport controle verantwoording fractiebudgetten 2012 HK[1]van de fractiedeclaraties. Tijdens de fractievergadering hoorde ik dat de declaraties van de PvdA rechtmatig waren bevonden. Maar ik heb deze verantwoording wel met verbazing verder gelezen.

De Senioren Hollands Kroon, die altijd maar vertellen dat we zuinig moeten zijn, heeft ongeveer 50% meer gedeclareerd dan waarvoor ze budget hadden! Als je dan kijkt waarvoor ze declareren, dan kan je daar grote vraagtekens bij plaatsen. Ze declareren bijvoorbeeld autoritjes, papier (volgens mij vergadert de raad papierloos), maar ook een gift aan internationale vrouwendag. Dit laatste betekent eigenlijk dat de gemeente indirect deze dag financieel gaat ondersteunen. Maar bijvoorbeeld heeft SHK ook notariskosten uit 2011 voor 2012 gedeclareerd. Ook het internet van een fractielid is gedeclareerd. Ik neem aan dat hij nog geen internet had voordat hij raadslid was, maar op de iPad zit een internetverbinding, zodat een ieder bijna altijd over zijn stukken kan beschikken. Ik ben er dan ook bijzonder blij mee dat de controleur al deze declaraties naar de prullenbak heeft verwezen en de gemeenschap niet op kosten heeft gejaagd door deze declaraties voor onkosten te accepteren. Mijn conclusie is dat de Senioren ook eerst in de spiegel moeten kijken voordat zij beginnen over zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

Er was nog een punt dat mijn verbazing schetste. Bij D66 en de ChristenUnie merkte ik twee vreemde declaraties op. D66 heeft de kosten voor aanschaf van twee iPads gedeclareerd, voor niet-raadsleden. ChristenUnie heeft de kosten voor aanschaf van twee notebooks gedeclareerd, voor niet-raadsleden. Niet-raadsleden die de fractie ondersteunen doen dat vrijwillig en de kosten die zij hiervoor maken kunnen zij, wat mij betreft, declareren bij hun afdeling. Hollands Kroon heeft bewust gekozen om niet te werken met commissies en steunfractieleden met financiële ondersteuning. Op deze manier gebeurt dit toch, niet-raadsleden krijgen een i-pad/notebook van de gemeente cadeau zonder dat daar ook maar één prestatie tegenover staat. Er zijn, ook bij de PvdA, genoeg personen die de fractie nauwgezet volgen en hier niks voor terug krijgen. Ik vind dit ook heel normaal, je zet je in voor de maatschappij en daar kan je ook je voldoening uit halen.

Ik hoop dat de gemeente deze declaraties in de toekomst  gaat afwijzen.

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema