Verslag Studiedag WMO, burgerkracht en zelfredzaamheid