Verordeningen en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning.

Door Elbert Volkers op 29 juni 2019

Afgelopen 20 juni heeft de gemeenteraad  de verordening en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning aangenomen. Het standpunt van de PvdA fractie kunt u hieronder vinden.

 

 

Er is intensief samengewerkt bij de ontwikkeling van deze verordening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning met de WMO adviesraad. Onze fractie hecht veel waarde aan het advies en de overeenstemming van deze WMO adviesraad.

Er zijn toch nog enkele opmerkingen te maken.

Voor de WMO adviesraad en Inclusio Hollands Kroon is het van belang dat de cliënt centraal staat. Maar ook dat de cliënt kan kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget. Onze fractie wil dat beide mogelijkheden aangeboden worden.  In een aantal gevallen als het PGB genoemd wordt, is ons bekend dat de hulpverlener zegt: Dat doen we niet. Of dat is zo moeilijk.

Het is een recht om als cliënt te mogen kiezen tussen deze 2 regelingen en die keuze moet gerespecteerd worden. Zodra de keuze bekent is moet er zonder vertraging een beschikking worden afgegeven.

Ook maken we ons zorgen over de onafhankelijkheid van de Klantenraad van Inclusio Hollands Kroon. En we stellen vast dat het een zeer kleine klantenraad is. Hebben geen eigen begroting.( wat bij cliëntenraden/Klantenraden normaal is) en dat er een groot verloop is van de leden van deze raad. Het is wettelijk geregeld dat er een klantenraad moet zijn en dat zij ondersteund worden. Gelukkig is men daar tevreden over.

Wij vinden dat, het College nogmaals aandacht schenkt aan de genoemde problematiek in het belang van onze klanten. Het gaat tenslotte om het maatschappelijk effect wat we willen behalen.

Namens de PvdA fractie
Elbert Volkers.

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers