Door op 27 maart 2014

Verkiezingskater

Ik heb een artikel geschreven over de uitslag van de laatste verkiezingsuitslag.

 

 

 

 

Nu we een week verder zijn is het tijd om de verkiezingsuitslag van 19 maart eens goed te overdenken. Na een goede campagne, waarbij we veel inwoners gesproken hebben en veel kiezers hebben opgeroepen om te gaan stemmen, houden we gemengde gevoelens over aan de uitslag. Enerzijds zijn we verheugd dat er aanzienlijk meer kiezers de gang naar de stembus hebben gemaakt dan bij de herindelingsverkiezingen van november 2011. De PvdA kreeg ongeveer hetzelfde absolute aantal stemmers achter zich. Maar anderzijds zijn we teleurgesteld dat die vele nieuwe kiezers in vergelijking met november 2011 hun stem hebben gegeven aan (lokale) protestpartijen. Relatief gezien levert dat dus een verlies op van 1 raadszetel. Want zo kan je de uitslag wel definieren. De coalitie van VVD/CDA/PvdA is teruggezet van 17 zetels naar 12 terwijl de combinatie Senioren/LADA van 8 naar 12 is gegaan. Een duidelijk signaal van de kiezers dat het volgende college van B&W er anders uit zal moeten zien.

Of de PvdA nog een rol zal spelen in een nieuw te vormen college van B&W is de vraag. Wij zijn van oudsher een bestuurderspartij en hebben onze verantwoordelijkheid op lokaal gebied nooit ontlopen. Maar we verloochenen daarbij onze beginselen en uitgangspunten niet. De partijen die nu met de kiezerswinst er vandoor zijn gegaan hebben die winst verkregen door zich af te zetten tegen ongeveer alles wat de oude coalitie heeft besloten. Op zich is dat wel merkwaardig. In de afgelopen raadsperiode 2012-2014 is er gestemd over 342 voorstellen, amendementen en moties. Daarbij stonden de coalitie VVD/CDA/PvdA en de Senioren slechts 59 keer tegenover elkaar en voor LADA is dat 67 keer. In ongeveer 80% van de stemmingen hebben Senioren en LADA gewoon met de coalitiepartijen meegestemd en waren we het met elkaar eens. Zo zie je maar hoezeer beeldvorming de feiten aan het oog kan onttrekken. Zoveel verschil van inzicht was er nu ook weer niet. De opvatting dat de coalitie de oppositie stelselmatig heeft buitengesloten houdt al helemaal geen stand.

Wat mij betreft zou het nieuwe college van B&W in de kern moeten bestaan uit de winnaars van de verkiezingen. Dat zijn dus Senioren en LADA. Laten die twee partijen eerst maar eens bezien of ze het eens kunnen worden over een programma waar de gemeente Hollands Kroon de komende vier jaren mee vooruit kan. Daarna is het noodzakelijk dat er andere partijen aanhaken. Voor een stabiel college is een meerderheid nodig van 16 van de 29 zetels (in verband met ziekte, vakantie, einzelgänger-gedrag). Afhankelijk van het programma zou de PvdA daarin een rol kunnen spelen maar vanzelfsprekend is het nog niet.

Overigens ben ik van mening dat op deze wijze de democratie in optima forma functioneert. De kiezer heeft de mogelijkheid gegrepen om de zittende coalitie naar huis te sturen, dat is de kern van elke verkiezing, de zittende machthebbers weg te zenden. Een kleine maar. De coalitie VVD/CDA/PvdA is in bijna 100% van de stemmingen gesteund door ChristenUnie en D66. Samen hebben die partijen nog steeds 15 van de 29 zetels, een nipte meerderheid…dus hoezo moet alles ineens anders?