Door Sylvia Buczynski op 11 januari 2016

Verduistering kassen

Namens de PvdA fractie heb ik een aantal vragen gesteld over het niet verduisteren van een aantal kassen (Agriport). Na stormschade, alweer een paar jaar geleden (maar ook recenter), zijn wel de ruiten, maar de verduistering niet hersteld. Bij verzoeken om handhaving wijzen gemeente en RUD naar elkaar; er wordt geen actie ondernomen om de verplichting tot verduistering te komen. Dit was een voorwaarde voor vestiging van de grootschalige kassen.

 

Geachte leden van het college,

Met grootschalige kassenbouw in de Wieringermeer is ingestemd onder voorwaarde dat de kassen geen overlast door verlichting zouden geven. Dus: behoud van duisternis voor Wieringen en Wieringermeer, geen verstoring door verlichting.

Alweer enkele jaren geleden heeft een storm voor zware schade aan enkele kassencomplexen gezorgd. Het glas is hersteld, maar sindsdien er zijn geen maatregelen meer getroffen om de kassen te kunnen verduisteren. De eigenaren van de kassen onttrekken zich aan deze verplichting.

De PvdA vindt het merkwaardig dat het wel lukt om het glas snel te vervangen (ook na een recente storm), maar dat dit niet het geval is met de middelen voor verduistering.

Omwonenden die vragen om handhaving worden van het kastje naar de muur gestuurd; gemeente en RUD wijzen naar elkaar. Volgens de RUD ligt de verantwoordelijkheid in dit specifieke geval bij de gemeente. De gemeente handhaaft niet. Hiermee wordt een beeld geschapen van ondernemers die zich niet aan afspraken hoeven te houden en als je om handhaving vraagt, moet je blijkbaar over een bijzonder lange adem beschikken om vol te houden, want je vindt geen gehoor. Dit leidt tot ongenoegen en frustraties.

  1. Waarom onderneemt de gemeente geen actie om een einde te maken aan de overlast?
  2. Welke sancties zijn mogelijk (vergunning?)
  3. Wanneer kunnen we maatregelen verwachten?

Toelichting

Door de fusie van de gemeenten Wieringermeer en Wieringen, waar de afspraken over en de voorwaarden voor grootschalige kassen gemaakt zijn, is Hollands Kroon nu verantwoordelijk. Als goede gemeente dient deze op te komen voor de belangen van omwonenden en er op toe te zien dat gemaakte afspraken in de voormalige gemeenten ook in Hollands Kroon worden nageleefd.

Met vriendelijke groet,

Sylvia Buczynski, namens fractie PvdA

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski